Projekty UE

Realizacja vouchera w ramach projektu:

„Popytowy System Innowacji- rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 28.02.2021r. firma realizuje Voucher na usługi doradcze pn. „Doradztwo w stworzeniu nowego modelu sprzedaży oryginalnych części samochodowych w Internecie, dostosowanego do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów”.

Celem doradztwa jest złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19. Dzięki temu przedsięwzięciu firma będzie lepiej przygotowana do sprzedaży zdalnej oraz postrzegana na rynku jako profesjonalna i konkurencyjna firma w swojej branży.

Całkowita wartość usługi doradczej brutto – 60.270,00 zł

Wydatki kwalifikowane – 49.000,00 zł

Wartość dofinansowania – 49.00,00 zł