Projekty UE

Realizacja vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji- rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tytuł usługi doradczej: „Doradztwo w stworzeniu nowego modelu sprzedaży oryginalnych części samochodowych, dostosowanie do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów”

Celem doradztwa było złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19. Dzięki temu przedsięwzięciu firma jest lepiej przygotowana do sprzedaży zdalnej oraz postrzegana na rynku jako profesjonalna i konkurencyjna firma w swojej branży.